Allison-tietosivut

Sivustolle on koottu nuoria varten tietoa:
- asumisesta
- asevelvollisuudesta
- opiskelusta ja työstä
- raha-asioista sekä
- terveydestä ja ihmissuhteista.

Pipsa ja MinnaAsepalveluksen vaihtoehdot

SIVIILIPALVELUS 

Siviilipalvelus on varusmiespalveluksen vaihtoehto. Siviilipalveluksen voi suorittaa kuka tahansa niin haluava asevelvollinen henkilö, jonka uskonnollinen tai eettinen vakaumus estää varusmiespalveluksen suorittamisen.

Siviilipalvelukseen sisältyy koulutusta sekä yhteiskunnalle hyödyllistä työpalvelua. Siviilipalvelukseen haetaan työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalvelushakemuslomakkeella, jonka voi jättää esimerkiksi kutsuntalautakunnalle. Siviilipalvelusta suorittavalle kuuluvat samat sosiaaliset etuudet kuin varusmiehille.

Siviilipalvelus Tietoa siviilipalvelukseen hakeutuville ja siviilipalvelupaikkaa tarjoaville tahoille. Siviilipalveluksen neuvontapuhelin opastaa siviilipalvelukseen liittyvissä yleisissä asioissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Siviilipalveluskeskus Tietoa siviilipalveluksesta ja avoimista palveluspaikoista, lisäksi palveluaikalaskuri. (Lapinjärven koulutuskeskus - Siviilipalveluskeskus)

Maailma.net  - siviilipalveluspaikat Globaali- ja ihmisoikeuskysymyksien tietolähde, johon kootaan avoimia siviilipalveluspaikkoja. (Suomen OneWorld -portaaliyhdistys)

Aseistakieltäytyjäliitto Rauhanjärjestö ja aseistakieltäytyjien - siviilipalvelusmiesten, totaalikieltäytyjien ja reservikieltäytyjien - etujärjestö. (Aseistakieltäytyjäliitto)

Sotilasavustus Kela maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle ja hänen omaiselleen. (Kansaneläkelaitos)


TOTAALIKIELTÄYTYMINEN

Totaalikieltäytyminen tarkoittaa asevelvollisuudesta ja siviilipalveluksesta kieltäytymistä. Totaalikieltäytyjä tekee kieltäytymisestään kirjallisen ilmoituksen tai jättää saapumatta palveluspaikkaan. Totaalikieltäytymisestä seuraa Suomen lain mukaan vankeusrangaistus. 

Totaalikieltäytyminen Tietoa totaalikieltäytymisestä. (Aseistakieltäytyjäliitto)

Sivari&Totaali Antimilitaristinen kulttuurilehti. (Aseistakieltäytyjäliitto)


RAUHANJÄRJESTÖJÄ

Rauhanliitto Rauhankasvatustyötä tekevä suomalaisten rauhanjärjestöjen kattojärjestö.

Sadankomitea Asevarustelua vastustava, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. (Suomen Sadankomitealiitto)

Suomen Rauhanpuolustajat  Rauhantyötä tekevä järjestö painottaa toiminnassaan aseriisuntaa, suvaitsevaisuutta, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.


Nuoriso.fi Nuorten tieto- ja neuvontapisteet  

Nuortenelämä.fi   

Ei vihapuheelle Ota suunta!

  Harmaa talous - musta tulevaisuus