Allison-tietosivut

Sivustolle on koottu nuoria varten tietoa:
- asumisesta
- asevelvollisuudesta
- opiskelusta ja työstä
- raha-asioista sekä
- terveydestä ja ihmissuhteista.

Pipsa ja MinnaAmmatinvalinta ja opiskelu

Koulun päätyttyä on edessä urapolulle astuminen. Koulutusvaihtoehtoja on tarjolla kasoittain. Itselle parhaiten soveltuvaa vaihtoehtoa voi joutua harkitsemaan pitkäänkin.

Urasuunnitelma hahmottuu omia kykyjä ja kiinnostuksen kohteita kartoittamalla. Suunnitelmia laatiessa ja koulutuksia etsiessä tulee mietityksi myös, mitä tulevalta koulutukseltaan ja ammatiltaan toivoo.

Myös opiskeluajan asumista ja opintojen rahoitusta  kannattaa kaavailla jo urasuunnitelmia tehdessä.


Apua ammatinvalintaan

Ammattinetti Ammattien ja ammattialojen kuvauksia sekä erilaisia uratarinoita. (Työ- ja elinkeinoministeriö)

AVO-ammatinvalintaohjelma Peruskoulun tai lukion pohjalta ammatti- ja koulutusvalintojaan pohtiville. Mm. tietoa eri ammateista sekä apua omien kiinnostuksien ja kykyjen arviointiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Zest Erilaisten lahjakkuuden lajien itsessä tunnistaminen sekä omiin kykyihin luottaminen - testejä ja vinkkejä. (Suomen lasten ja nuorten säätiö, Nokia ja Folkhälsan)

Töissä.fi - korkeakouluista valmistuneet työelämässä. Miten eri opintosuunnista on sijoituttu työelämään? Sijoittumistietoa voi hakea omalla pääaineella tai koulutusohjelmalla. Lisäksi valmistuneiden omia kuvauksia työstään. (Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia)


Ammatti- ja koulutustietoa

Ammatinvalinta ja koulutus Tietoa koulutusmahdollisuuksista, opintojen rahoituksesta sekä aloista ja ammateista. (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Avoin yliopisto - Opetustarjonnan tietokanta. Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. (Avoimet yliopistot)

Kansanopisto-opinnot Kansanopisto on kaikille avoin opinahjo, pääsyvaatimuksena yleensä peruskoulun oppimäärä tai lukio, vaihtoehtoina pitkät opintolinjat tai lyhytkurssit. (Suomen Kansanopistoyhdistys)

Koulutusnetti Ajankohtaista tietoa Suomessa järjestettävästä koulutuksesta. (Opetushallitus)

Kunkoululoppuu.fi  Tietoa nuorille koulutus- ja uravalinnoista. Mitä koulun jälkeen? Testaa Duunikoneesta, mikä sinusta tulee isona.(Taloudellinen tiedotustoimisto)

Kurssihaku.fi  Valtakunnallinen lyhytkestoisten kurssien hakupalvelu. (Tieke - Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry)

Lukiolaisopas Vastauksia lukio-opintoja ja lukiolaisen elämää koskeviin kysymyksiin mm. hyvinvoinnista ja toimeentulosta. (Suomen Lukiolaisten Liitto)

Maahanmuuttajien ammatti-info Tietoa ja tehtäviä ammateista, yhteiskunnasta ja kulttuurista. (Tampereen kaupunki ja Opetushallitus)

Opintoluotsi-portaali Kaikki koulutustieto yhdestä osoitteesta. (Opetushallitus)

Opiskelu Tietoa ammatinvalinnasta ja opiskelusta, pääkaupunkiseutupainotteinen. (Nuorisotiedotuskeskus Kompassi)

Ploteus-portaali - oppaasi opiskeluun Euroopassa  Opiskelumahdollisuuksista, vaihto-ohjelmista ja koulutusjärjestelmistä Euroopan unionin alueella sekä lisätietoja kohdemaista ja muuttokäytännöistä.

Valmennuskeskus Valmennuskursseja korkeakouluihin pyrkiville sekä abi-ja opiskelutekniikkakursseja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville.  Itseopiskelukursseja, alennuksia Eurooppalaisen nuorisokortin haltijoille. Sivuilla yleistietoa opiskelemaan pyrkimisestä ja opiskelusta.


Opiskelijan asuminen ja talous

Opintoetuudet Monipuolista tietoa opintoetuuksista kuten opintotuesta ja koulumatkatuesta. (Kela)

Opintotuki Perustietoa opintotuesta. (Suomen ylioppilaskuntien liitto)

Suomen opiskelija-asunnot Tietoa opiskelija-asumisesta. Monikulttuurisen opiskelija-asumisen opas, opiskelija-asunnot paikkakunnittain, Kämppä kuntoon/Fix the Crib -video. (Suomen opiskelija-asunnot Oy)


Nuoriso.fi Nuorten tieto- ja neuvontapisteet  

Nuortenelämä.fi   

Ei vihapuheelle Ota suunta!

  Harmaa talous - musta tulevaisuus