Allison-tietosivut

Sivustolle on koottu nuoria varten tietoa:
- asumisesta
- asevelvollisuudesta
- opiskelusta ja työstä
- raha-asioista sekä
- terveydestä ja ihmissuhteista.

Pipsa ja MinnaOpiskelu ja työ ulkomailla

Maailmalle suuntaavalle on tarjolla vaihtoehtoja laidasta laitaan.

Ulkomaille töihin voi hakea aluksi lyhyiksi jaksoiksi eri järjestöjen kautta, jos pitempi pesti askarruttaa.

Opintojen myötä monelle tulee ajankohtaiseksi kansainvälinen harjoittelu. Kannattaa ottaa selvää tahoista, joista voisi hakea taloudellista tukea. Muiden matkavalmistelujen ohella on hyvä valmistautua kulttuurien kohtaamiseen.


ULKOMAILLA OPISKELU, HARJOITTELU JA TYÖSKENTELY

Allianssin nuorisovaihto Palkka- tai vapaaehtoistyötä maailmalla. Lukuisia eri ohjelmavaihtoehtoja, kuten au pair- ja hotellityöohjelmia, kansainvälisiä työleirejä ja work experience -ohjelmia. (Allianssi)

Maailmalle.net Monipuolista tietoa kaikille ulkomailla opiskelusta tai harjoittelusta tai muista kansainvälistymismahdollisuuksista kiinnostuneille. (CIMO)

CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO mm. vastaa useiden EU:n ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. (CIMO)

CISV Sitoutumaton, vapaaehtoisvoimin toimiva kansainvälisyyskasvatusjärjestö tarjoaa leirejä ja projekteja lapsille ja nuorille 11 vuoden iästä ylöspäin. (Suomen CISV-liitto)

EURES Tietoa Euroopan työnvälityspalvelusta (European Employment Services). EURES-palvelussa  on tietoa mm. työpaikoista, työskentelemisestä ja elämisestä Euroopan eri maissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Euroopan nuorisoportaali sisältää runsaasti tietoa asumisesta, opiskelemisesta ja työskentelemisestä Euroopassa. (Euroopan komissio)

ICYE Maailmanvaihto Kansainvälistä vapaaehtoistyötä Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Oseaniassa. (Maailmanvaihto ry)

Kansalaisena EU:ssa Maakohtaista tietoa koulutuksesta, ammateista ja työmarkkinoista Euroopan eri maissa. (Euroopan unioni)  

KILROY education Opiskelijalle maksuton palvelu, jonka kautta voi hakeutua useaan yliopistoon Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Englannissa, USA:ssa ja Kanadassa. (KILROY)  

Korkeakoulutus Pohjoismaissa Tietoa pohjoismaisesta korkeakouluopetuksesta sekä pohjoismaisista yliopistoista ja korkeakouluista. (Pohjoismaiden ministerineuvosto)

Koulunkäynti ja opiskelu ulkomailla Suomi.fi-portaalin linkkikokoelma. (Suomi.fi)

MyTellus.com on ruotsalainen, ruotsinkielinen tietosaitti ulkomailla opiskelemisesta ja työskentelemisestä. (Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte)

Nordjobb Kesätöihin Pohjoismaihin voivat hakea 18-28-vuotiaat, jotka osaavat skandinaavista kieltä.

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Tietoa opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista sekä aiheesta lisäinformaatiota tarjoavista tahoista. (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Pohjola-Norden on pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto. (Pohjola-Norden)

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Nuorisovaihtoa, matkoja, kursseja ja seminaareja Pohjolassa. (Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto)  

Sinun Pohjolasi Tietoa toiseen Pohjoismaahan muuttamisesta sekä työskentelystä ja opiskelusta toisessa Pohjoismaassa. Myös vammaisnäkökulma. (Pohjoismaiden ministerineuvosto)

Stipendit ja apurahat SYL ylläpitää tietokantaa opiskelijoille myönnettävistä apurahoista ja stipendeistä. (Suomen ylioppilaskuntien liitto)

Suomen Kulttuurirahaston apurahat suuntautuvat tieteen ja taiteen parissa kotimaassa ja ulkomailla toimiville. (Suomen Kulttuurirahasto)

Työnhaku ja työskentely ulkomailla Tietoa työnhausta ja työskentelystä Euroopan eri maissa sekä linkkejä lisätietoihin. (Työ - ja elinkeinoministeriö)

Ulkomailla opiskelevan opintotuki Tietoa ulkomailla osaa opinnoistaan sekä koko tutkintoaan suorittavien opintotuesta. (Kela)

Ulkomailla opiskelu Tietoa vaihto-opiskelujakson tai koko tutkinnon suorittamisesta kotimaan rajojen ulkopuolella. (Opintoluotsi-portaali)

United World Colleges Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin rahoittama lukiostipendi. (Suomen UWC-yhdistys)


KULTTUUREJA KOHTAAMAAN

Culture Matters - Peace Corps Cross-Cultural Workbook Vieraassa kulttuurissa toimimista käsittelevä englanninkielinen opas. (pdf) (Peace Corps Information Collection and Exchance T0087)

InfoNation YK:n tuottama englanninkielinen tietokanta. Runsaasti tilastotietoa maailman maista. (The United Nations)

KulttuuriGuru-valmennusportaali Kattava katsaus kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi mm. eri maiden tapakulttuuritietoutta. (Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.)

Study Abroad Student Guide Lähdössä ulkomaille opiskelemaan? Kohdemaasta riippumatta hyödyllistä tietoa sisältävä englanninkielinen opas käsittelee myös kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. (Educational Directories Unlimited)

The World Factbook CIA:n englanninkielinen tietosaitti maailman maista. (The Central Intelligence Agency)


Nuoriso.fi Nuorten tieto- ja neuvontapisteet  

Nuortenelämä.fi   

Ei vihapuheelle Ota suunta!

  Harmaa talous - musta tulevaisuus