Allison-tietosivut

Sivustolle on koottu nuoria varten tietoa:
- asumisesta
- asevelvollisuudesta
- opiskelusta ja työstä
- raha-asioista sekä
- terveydestä ja ihmissuhteista.

Pipsa ja MinnaTyöelämän perusteet tutuiksi

Kun on tietoinen sekä velvollisuuksistaan että oikeuksistaan työelämässä, osaa toimia oikein ja pitää kiinni oikeuksistaan.

Mikä on työsopimus ja miten se kannattaa laatia? Miksi ja miten veroja maksetaan? Millaisia ovat nuoria työntekijöitä koskevat säännökset?

Jo ensimmäisenä työpäivänä palkansaajien on mahdollista liittyä oman alansa ammattiliittoon. Ammattiliitot kehittävät ja valvovat työntekijöiden työsuhteeseen liittyviä asioita. Maksamalla liiton jäsenmaksun työntekijät saavat liitolta monenlaisia etuuksia. Myös työnantajille on liittonsa, työnantajaliitot. Kaikki liitot kuuluvat johonkin keskusjärjestöön.

Millaista työttömyysturvaa on saatavilla? Kela hoitaa työttömän perusturvaa pääasiassa työmarkinatuella, työttömyyspäivärahalla ja työttömyyseläkkeellä. Pienituloinen voi lisäksi hakea asumistukea. Kuulumalla liittojen työttömyyskassaan työntekijät voivat varmistaa, että he saavat ansiosidonnaista päivärahaa työttömyysajalta.


Työskentelyn säännöt

Laki nuorista työntekijöistä  (FINLEX - Valtion säädöstietopankki)

Tietoa työelämästä Sivulle on koottu ohjeita mm. työhakemuksen kirjoittamisesta, työsopimuksen sisällöstä, ansiosidonnaisen päivärahan laskemisesta sekä akavalaisten liittojen alkupalkkasuosituksia. (Akava)

Työmarkkina-avain Kuinka pitkä on koeaika, miten palkka määräytyy? Helppolukuista tietoa työelämän keskeisistä asioista, kuten työmarkkinoista,  työelämän säännöksistä, työntekijöiden ja -antajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä sosiaaliturvasta. (Työmarkkinoiden keskusjärjestöt)

Työelämän pelisäännöt Sivustolta löytyvän opetuskokonaisuuden tarkoituksena on informoida nuorta työelämän käytännöistä ja palkansaajan oikeusturvasta ongelmatilanteissa. (SAK)

Verotustietoa Nettinapissa Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi on koonnut nuoria varten tietopaketin mm. verotuksesta, verokortista ja veroilmoituksesta. (Oulun kaupungin Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi)

Suomen veronmaksajain keskusliitto neuvoo verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa. (Veronmaksajain keskusliitto)

Nuoret ja työeläke Nuorena tehty työ ja silloin ansaitut palkkarahat vaikuttavat työeläketurvaan. Täältä selviää mm., miten eläke karttuu. (Työeläke.fi)

Eläketurva Eläketurvakeskuksen tuottamilla videoilla kerrotaan kuudella eri kielellä (suomi, englanti, venäjä, viro, somali ja ranska) Suomen eläketurvasta. (Eläketurvakeskus)


Työttömyysturva

Työttömyysturva Työttömän työnhakijan perustoimeentulon turvaaminen työttömyyden aikana. (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Työttömälle työnhakijalle Kela turvaa työttömän toimeentuloa pääasiassa työmarkkinatuella, työttömyyspäivärahalla ja työttömyyseläkkeellä. (Kansaneläkelaitos)

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Tietoa työttömyyskassojen tarjoamasta työttömyysturvasta. (Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry)

Työttömyysturvatietoa Nettinapissa Perustietoa työttömän työnhakijan työttömyysturvasta. (Oulun kaupungin Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi)


Nuoriso.fi Nuorten tieto- ja neuvontapisteet  

Nuortenelämä.fi   

Ei vihapuheelle Ota suunta!

  Harmaa talous - musta tulevaisuus