Allison-tietosivut

Sivustolle on koottu nuoria varten tietoa:
- asumisesta
- asevelvollisuudesta
- opiskelusta ja työstä
- raha-asioista sekä
- terveydestä ja ihmissuhteista.

Pipsa ja MinnaTyökokemusta kartuttamaan

Koululaisen ensimmäinen kosketus työelämään on TET-harjoittelu. Opiskelijat suorittavat osana opintoja työharjoittelua tai työssäoppimista. Työharjoitteluun verrattuna työssäoppiminen on usein kestoltaan pidempää ja opiskelutavoitteisiin tiiviimmin linkittyvää.

Työpajat tarjoavat vaihtoehdon niille alle 25-vuotiaille työttömille nuorille, joiden urasuunnitelmat eivät ole vielä täysin selvillä. Pajoihin hakeudutaan 5 - 6 kuukauden ajaksi kartuttamaan työkokemusta. Pajat antavat myös ohjausta ammatinvalintaan sekä apua ja opastusta työ- ja opiskelupaikkojen etsimiseen.

Työllistyä voi myös alle 25-vuotiaille työmarkkinatuen piiriin kuuluville nuorille tarkoitetun työharjoittelun sekä koulutetuille henkilöille suunnatun työelämävalmennuksen avulla. Tukityön avulla pyritään työllistämään pitkäaikaistyöttömiä ja alle 25-vuotiaita nuoria sekä työttömiä, joita uhkaa syrjäytyminen työmarkkinoilta. Tien työn pariin tarjoaa myös oppisopimuskoulutus. Se on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta.

Muita työllistymismuotoja ovat yrittäminen, työvoimakoulutus sekä kuntouttava työtoiminta. Yrittäjäksi ryhtymisestä haaveilevat nuoret voivat saada työvoimatoimistolta toteuttamiskelpoiselle yritysidealle starttirahaa.
Ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille suunnattu työvoimakoulutus ei kartuta suoraan työkokemusta. Se saattaa kuitenkin parantaa työllistymistä pitkällä tähtäimellä. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa pitkään työttömänä olleiden työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintakykyä.

Työmarkkinoilla arvokasta työkokemusta voi kerätä myös vapaaehtoistyötä tekemällä.


Työssäoppiminen

TET- tori - Työelämään tutustumisen kohtauspaikka auttaa nuoria löytämään työpaikan TET-jaksolleen, ja myös yritykset ja työpaikat voivat esitellä torilla palvelujaan. (Jyväskylän yliopisto - Koulutuksen tutkimuslaitos)

TONET - Työssäoppimisen tietopalvelu Sivusto tarkastelee työssäoppimista opiskelijoiden, oppilaitosten sekä työpaikkojen näkökulmasta. (Opetushallitus, ESR ja Opetusministeriö)


Muita työllistymismuotoja

Kuntouttava työtoiminta Tietoa kuntouttavasta työtoiminnasta. (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Kuntoutussäätiön työvalmennuskeskuksen työ- ja työtoimintapalvelut järjestää työtoimintaa vajaakuntoisille. (Kuntoutussäätiö)

Oppisopimus Tietoa mm. oppisopimuskoulutusjärjestelyistä sekä koulutuksen järjestäjistä ja eduista. (Opetushallitus)

Oppisopimusopas Oppisopimustietouden lisäksi linkkejä eri alueiden oppisopimustoimistoihin sekä käyttäjille maksuton opiskelijoiden ja työnantajien työnvälityspalvelu. (Alueellisia oppisopimustoimistoja)

Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki Yrittäjäksi aikovat voivat hakea strattirahaa työvoimatoimistolta. (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Tukea työllistymiseen Tietoa mm. työkokeiluista ja ura- asekä työhönvalmennuksesta. (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Työvoimakoulutus Tietoa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen sisällöstä ja koulutukseen hakeutumisesta. (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Töitä ja omaa rahaa - 4H-liiton tarjoamia työllistymismahdollisuuksia ja yritysideoita nuorille.

Valtakunnallinen työpajayhdistys Tietoa suomalaisesta työpajatoiminnasta. Lista yhdistyksen jäsenpajoista: Mikä on TPY? > Jäsenorganisaatiot. (Valtakunnallinen työpajayhdistys ry)


Nuoriso.fi Nuorten tieto- ja neuvontapisteet  

Nuortenelämä.fi   

Ei vihapuheelle Ota suunta!

  Harmaa talous - musta tulevaisuus