Allison-tietosivut

Sivustolle on koottu nuoria varten tietoa:
- asumisesta
- asevelvollisuudesta
- opiskelusta ja työstä
- raha-asioista sekä
- terveydestä ja ihmissuhteista.

Pipsa ja MinnaMielenterveys

Apua.info Palvelu apua tarvitseville ja heidän läheisilleen. Keskusteluja, itsearviotestejä ja mahdollisuus kysyä nimettömästi asiantuntijoilta tai koulutetuilta vapaaehtoisilta. Apua nopeasti -sivulla on kattava listaus puhelinpalveluista kriisitilanteita varten. (Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä)

Masennus ja siitä toipuminen Tietoa masennuksesta, sen hoidosta, itsehoidosta ja lääkkeistä masentuneille ja masentuneiden läheisille (pdf). (Helsingin terveyskeskus)

Mielenterveyden keskusliiton yleishyödylliseltä sivulta löytää tietoa mielenterveysongelmista ja apua niihin. Liiton sivuilta löytyy myös puhelinpalveluita eri tarpeisiin.

Mielenterveystalo tarjoaa apua mielenterveyden ongelmiin. Nuorten mielenterveystalosta löytyy mm. luotettavaa tietoa ja palveluohjausta sekä Toivo, kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille. (HUS)

Nettiriippuvuustesti Päihdelinkin tarjoaman testin avulla voit selvittää, onko Internetin käytössäsi ongelmiin viittaavia merkkejä. (A-klinikkasäätiö)

Nuorten kriisipiste palvelee 12-29-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään asuinpaikkakunnasta riippumatta. Toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia tarjoamalla lyhytkestoista keskusteluapua erilaisissa elämän kriisi- ja pulmatilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia, ja nuori voi asioida myös nimettömänä. Nuorten kriisipuhelin päivystää ti-to klo 9-13 numerossa 045 341 0583. (HelsinkiMissio)

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi on on Suomen ensimmäinen mielenterveysseura, jossa aivan tavallisilla nuorilla on mahdollisuus edistää ikäistensä mielen hyvinvointia. Yeesi ohjaa hyvinvoinnin vaalimisessa ja tarjoaa positiivisen meiningin vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi Yeesi tiedottaa mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista ja ottaa kantaa nuoria koskeviin, ajankohtaisiin teemoihin. Yeesi näkyy ja vaikuttaa erityisesti Facebookissa.

Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintakykyä tarjoamalla hyödyllisiä tietoja ja taitoja opiskelijaelämän hallintaan. Nettiryhmissä keskustellaan yksinäisyydestä, sinkkudesta ja erosta, ja Elämäntaitokurssin avulla voi edistää hyvinvointia, itsetuntemusta ja itsestä välittämistä. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa maksuttomista, alkoholittomista ja ympäri maata järjestettävistä Hengailuilloista. Nyyti toimii myös Facebookissa. (Nyyti ry - opiskelijoiden tukikeskus)

Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry ja sen jäsenjärjestöt tukevat mielenterveyskuntoutujien omaisia.

Suomen Mielenterveysseuran sivuilta löytyy niin auttamispalveluita ja -projekteja kuin eri kriisipuhelimien numeroita ja nettipalveluita, joiden kautta on mahdollista saada vertaistukea, neuvoja ja tietoa. Lisäksi seura järjestää maksuttomia vertaistukiryhmiä nuorille ja nuorille aikuisille SOS-kriisikeskuksessa Helsingissä. Ryhmien tavoitteena on helpottaa masennusta, ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä ja vahvistaa itsetuntemusta, elämänotetta ja selviytymistä.

Traumaterapiakeskus tarjoaa sivuillaan itsehoito-ohjeita ja linkkejä.

Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voi maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin tai etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta. Joka viikko Tukinetissä on vähintään kaksi nuorille suunnattua ohjattua chattia. Palvelut ovat maksuttomia ja yhteyttä voi ottaa anonyymisti, itselleen sopivana aikana. (Tukinet-kriisikeskukset) 


Nuoriso.fi Nuorten tieto- ja neuvontapisteet  

Nuortenelämä.fi   

Ei vihapuheelle Ota suunta!

  Harmaa talous - musta tulevaisuus